Uppdragslista

 • Intersolia kemikaliehanteringssystem
 • Förorenad mark
 • Miljörapporter
 • Anmälan fordonstvätt och verkstad
 • Egenkontrollprogram
 • införande av miljöledningssystem
 • CO2 granska utsläppsrapporter DNV
 • Kemikaliebedömningar
 • Dieselförorenad mark provtagning
 • Vattenprovtagning fordonstvättar
 • Internrevisioner miljö
 • Mycket miljörevisionsuppdrag DNV
 • PCB inventering i fogmassa
 • Fordonstvättar provtagning
 • Energikartläggning
 • Lagefterlevnadskontroll -revision
 • Periodisk besiktning avloppsverk