Uppdrag

Bild060.jpg

Provtagning fordonstvätt Nicecar Lindesberg, 2011

P8260006.JPG

PCB inventering, 2011

PB230041.JPG

Provtagning förorenad mark vid dieselcisterner, 2011

Nedre damm lanna.JPG

Provtagning Lanna golfbana i dammar och Garphytteån. 2011

PB100038.JPG

Sanering och provtagning dieselförorenad mark samt rapport. uppdragsgivare Tranab AB 2011

P8140017.JPG

Miljörevision DNV släckutrustning täckt med gods, ger mindre avvikelse vid en revision.

nybild.jpg

Bullermätning grustäkt 2004.

kreosot.jpg

Sanering av kreosotområde bangården Hallsberg 1998.

vy mot panncentral.JPG

Sanering dieselförorenad mark Jernhusen 2009.

P1010010.JPG

Miljörond vid oljigt arbete på bangården i Hallsberg, Uppsamlingstråg används som skydd.

P3130063.JPG

Provtagning av utgående processvatten tvätterier 2009.

NCC mark god ordning.JPG

Miljörond arbetsvagnar vid byggande av ny biogasbussdepå Örebro 2009.

arvin meritor 001.jpg

PCB inventering och provtagning Arvin Meritor 2008.