Svartån 2013-10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetspolicy

CA miljö har i alla delar av företaget antagit denna miljö- och kvalitetspolicy för att sin verksamhet såväl internt som externt alltid säkerställa:

  • att följa gällande lagstiftning
  • levererade tjänster uppfyller kundernas krav och förväntningar.
  • medverka till en planerad och hållbar kvalitetssäkrad process. 
  • erbjuda lösningar som för varje kund skapar en kundnytta.
  • minimera miljöeffekter av verksamheten, internt och externt.
  • begränsa resursanvändning, undvika skadlig påverkan på mark, luft och vatten.