Affärsidé

Välkommen till CA miljö AB

Affärsidé Teknisk konsulting, miljöledning till framtidens företag som vill utveckla sin verksamhet på ett miljöriktigt hållbart sätt. Kundkategorier är små och medelstora företag samt kommuner och statliga verk i Örebro län. Genom sitt kunnande och kontaktnät erbjuda lösningar som skapar ett kundvärde, som leder till ökad lönsamhet i företagens framtida miljöarbete.

 

Utsedd av Tillväxtverket 2010 till ambassadör för kvinnors företagande, som är en del av Regeringens satning på kvinnors företagande som stärker Sverige.

Rådgivare för UF-företag 2014 och 2015