Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

För att säkerställa kvalitén i våra uppdrag har vi bland vår personal certifierade miljörevisorer (enligt ISO 19011).

Vi ska erbjuda kunderna professionella paketlösningar inom miljöområdet genom att ha kompetenta och inspirerade medarbetare. Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet och styra den mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Vår verksamhet ska präglas av följande nyckelord:

Engagemang – alla bidrar och känner stolthet

Medvetenhet – åtagande att följa gällande lagar och krav

Ansvar – för hela vår verksamhet vilket ger nöjda medarbetare och kunder

Noggrannhet – förebygger föroreningar och arbetsmiljöproblem

Nöjda kunder anpassas uppdragen efter kundens önskemål och behov

Ständiga förbättringar