Miljörevision

Periodisk besiktning provtagning av processvatten

Miljörevision

 

Våra konsulter är också certifierade miljörevisorer. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av revisionstjänster. Vi utför såväl löpande internrevisioner av hela verksamheter som revisioner vid särskilda behov.
Bland våra miljörevisionstjänster finns:

  • Intern miljörevision
  • Kemikalie- avfallsrevision
  • Revision av lagefterlevnad
  • Periodisk besiktning