Om CA miljö

2014-09-15

16 år CA miljö.

CA miljö har tilldelats betyget AA enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.Företaget har behållit sitt kreditbetyg under åren 2012-2014.

Med 12 års erfarenhet som va- och miljökonsult  hos VBB VIAK 1986-1998, var det rätt  tillfälle att genomföra en vision som jag haft sedan juni -98.

CA miljö startades 1998-09 som enskild firma. Efter 6 månader ombildades företaget till Aktiebolag.

Tjänster som tillhandahålls 3:e partsmiljörevisioner åt DNV, CO2 verifiering av utsläppsrätter åt DNV.

Tillståndsärenden enligt miljöbalken, miljökonsekvens-beskrivningar, införande av miljöledningssystem, internrevisioner, provtagningar utsläpp till vatten, provtagning förorenad mark. Tillståndsärenden, PCB inventering, egenkontrollprogram, bullermätningar, periodiska besiktningar.

 CA miljö bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete för att kvalitetssäkra uppdragen och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. CA miljö arbetar med uppdragsgivare som har högt ställda krav. Att ha god ordning på våra egna rutiner prioriterar vi högt. Som miljökonsult befinner sig CA miljö ofta i ett inledande skede med många företags miljöfrågor. Det är viktigt att god kontroll över gällande miljölagstiftning och nya föreskrifter från myndigheter, för att kunna erbjuda sina kunder ett bra konsultstöd.

 Långsiktigt blir miljö- och resursfrågorna med nödvändighet allt viktigare. Effektivare användning av energi och råvaror ökar lönsamheten i företaget.  Gott miljöarbete attraherar kompetenta medarbetare. Att uppdatera sig fortlöpande på miljöområdet stärker företagets profil.