Miljöjuridik

Lagar och förordningar är besvärligt för många företag.

För att kunna leva upp till gällande miljölagstiftning – och hänga med i förändringar – krävs både tid och kunskap. Vi hjälper våra kunder med allt från att fylla i tillståndsansökningar på rätt sätt till att tolka och dra konsekvenser av nya lagar och förordningar på miljöområdet.

 

Bland våra miljöjuridiktjänster finns:

  • Tillståndsprövning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Egenkontrollprogram
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Företagsanpassad lagbevakning