Förorenad mark

Sanering äldre deponi område som ska bli parkeringsplats framöver. Främst tungmetaller i mark.

Föroreningar i mark ska anmälas till kommunens miljökontor när de upptäckts, äldre kända föroreningar ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan efterbehandling kan ske.

CA miljö upprättar miljöadministrativa handlingar och utför provtagning. Kontakter med rikstäckande konsultfirmor, borr- och gräventreprenörer finns.

  • Anmälan förorenad mark
  • Egenkontrollprogram
  • Provtagning
  • Analysering på ackrediterat lab.
  • Rapportering och bedömning mot NV riktvärden.