Fordonstvätt, oljeavskiljare och industriprovtagning

Provtagning utgående processvatten.

Fordonstvätt medför risk för miljöpåverkan. Det gäller såväl vid tvätt utanför anläggningar, som vid tvätt i anläggning ansluten till spill- eller dagvattenledning, eller till enskilt avlopp.

CA miljö utför mycket provtagningar på utsläpp från reningsanläggningar, oljeavskiljare, golvskurmaskiner, industritvättar mm.

  • Ceritfierad vattenprovtagare
  • Egen provutrustning för vattenprovtagning
  • Använder ackrediterat lab.
  • Utvärderar mot riktvärden.
  • Upprättar rapport
  • Upprättar årsrapporter till tillsynsmyndighet.