Hållbart företagande.

Recipientprovtagning 2013.

Hållbart företagande

För att kompensera den miljöpåverkan som uppkommer genom vår verksamhet, har CA miljö köpt utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen. Bidragit till WWF för skogsplantering och rädda tiger.

Affärsnytta med ett hållbart företagande visar på direkt handling och praktiskt genomförande  av delar i företagets värdegrund, vilket leder till högre trovärdighet i affärsrelationer och förhoppningsvis kan leda andra i samma riktning:

-att handla och konsumera med tanke på och med respekt för våra medmänniskor.

- investera i etiska fonder.

-att aktivt arbeta för en bättre ekonomi, arbetsmiljö, yttre miljö på ett hållbart sätt.

- genomföra kunders uppdrag på affärsmässigt hållbart, miljöriktigt sätt.

Som miljökonsultföretag sker de största utsläppen vid tjänsteresor till och från kund. Tjänsteresor sker dock med miljöbil som tjänstebil (Citroen C4, diesel)  När det är möjligt nyttjas tåg. Vissa revisionsuppdrag för DNV sker med flyg.

Vid inköp av elektronisk utrustning tar CA miljö hänsyn till energibehov, ”Stand by” avstängning används ej.